Yönetici Koçluğu

Günümüzde yöneticilik rolünün görevleri değişikliğe uğramıştır. Önceki yıllarda yöneticinin rolleri, organizasyon, planlama, yetki devri, motivasyon, kontrol, eğitim, yol gösterme, karar verme gibi özelliklerken günümüzde organizasyon, güçlendirme, koçluk, geliştirme, yol gösterme, destekleme gibi özelliklere dönüşmüştür. Yöneticinin daimi görevi örgütü etkin yönetmektir. Yöneticilere değişim sürecinde yardım etmek ve güçlendirici yönetici olarak çalışmak için gereken beceriler, koçluk sürecinde gelişir.

Yönetici koçluğu, dinamik ve güvenilir çalışmalarla, yönetsel performansın artmasını sağlamaya yönelik açık hedefler belirleyip bunlara ulaşmak için birlikte çalışılan koçluk türüdür. Yöneticinin mevcut bilgisini hayata geçirme oranını artırarak, liderlik kimliğini daha sık kullanmasını sağlayarak, kariyer planı, yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme, geri bildirim verme, işe alma, yeniden yapılanma süreçlerine bağlı değişiklikler gibi karar mekanizmalarına destek olarak yöneticinin farkındalığının ve kurumsal başarısına bireysel katkısının artması sağlanır.

Yönetici koçluğu, özel, kamu ve diğer kurumlarda iş stratejisi, organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsamaktadır.

Sürekli gelişen ve değişen dünyada kurumların içinde bulundukları yoğun rekabet koşullarını dikkate alarak, mevcut durumunu değerlendirmek, eksiklerini tamamlamak ve sorunlarını çözmek amacıyla kuruma fayda sağlanır. Ayrıca, yöneticilerin günlük sorunların daha kolay üstesinden gelerek mevcut konumlarında daha başarılı olmaları, geleceğe, kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmeleri, özel hayatlarına ve kendilerine daha fazla zaman ayırabilmeleri, profesyonel, özel ve sosyal hayatlarında daha fazla tatmin olmaları üzerinde çalışılır.

Yönetici Koçluğu Çalışılan Konular
Profesyonel ve kişisel hedefleri entegre etmek
Kendini tanıma, farkındalık, değerlendirme ve özeleştiri sağlamak
Kişisel ve sübjektif sınırların farkına varmak ve bu sınırlardan kurtulmak
Diğer çalışanların kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlamak
Karar verme ve uygulama becerileri kazanmak
İletişim becerilerini geliştirmek ve beden dilini etkili kullanmak
Esnek bir yönetim tarzı edinmek
Etkili geribildirim becerisi kazanmak
Öncelikleri belirlemek ve etkili zaman yönetimi oluşturmak
Düzenli ve sistemli bir gelişim sağlamak