yetiskin_psikolojisi

Yetişkin psikolojisi danışmanlık hizmetleri; kişilerin yaşamlarının değişik evrelerinde karşılaştıkları güçlüklerle baş etmede zorlandıkları durumlarda onlara, destekleyici ve sorun çözme becerilerini geliştirme odaklı psikolojik yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Bireyler yaşadıkları sorunlara çözüm ararken, psikolog soru ve geri bildirimlerinin yardımıyla, bu zorlanmalarının nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışır.

Yetişkin psikolojisi danışmanlığında, önce yaşanılan sorunlar psikolog ile birlikte her boyutuyla değerlendirilerek anlaşılır. Bu anlam ile farkındalık geliştirilerek başa çıkma mekanizmalarının işlevleri belirginleşir, yeni alternatif çözüm yolları keşfedilir. Bu doğrultuda eylem planı oluşturulur ve günlük yaşamda uygulamaya çalışılır. Bu çalışmalar psikoloji biliminin bilgi birikimine, kuram, yöntem ve psikoterapi yaklaşımlarına dayanarak yapılır.

Yetişkin Psikolojisi Danışmanlığında Çalışılan Konular
Aile Çatışması / Aile İçi Sorunlar
Antisosyal Davranış
A Tipi Kişilik
Bağımlılık
Bilişsel Yeti Eksikliği
Bipolar Bozukluk – Depresyon
Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk – Mani
Boşanma Sonrası Destek Programı
Cinsel İstismar Mağduru
Cinsel Kimlik Karmaşası
Cinsel Sorunlar
Çocukluk Çağı Travması
Çözülme (Disosiyasyon)
Çözümlenmemiş Yas / Kayıp
Dikkat Geliştirme
Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB – Yetişkin)
Dürtü Kontrol Bozukluğu
Ebeveynlik
Eğitimle İlgili Eksiklikler
Erkeklerde Cinsel İşlev Bozukluğu
Eş Seçimi
Evlilik Problemleri
Finansal Stres / Ekonomik Sorunlar
Fobiler / Korkular
Hamilelik Dönemi Sorunları
İletişim Problemleri
İntihar Düşüncesi
İş Stresi
Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu
Kaygı
Kekemelik
Kişilik Problemleri
Kronik Ağrı
Madde Kullanımı
Menopoz Dönemi Sorunları
Motivasyon
Obsesif - Kompulsif Bozukluk (OKB)
Öfke Kontrol Problemleri
Ölüm Kaygısı
Özgüven Eksikliği
Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu
Somatizasyon
Sosyal Anksiyete / Sosyal Fobi
Panik Atak / Agorafobi
Paranoid Düşünceler
Psikotisizm
Ruhsal Karmaşa
Takıntılar
Telkinle Doğuma Hazırlık
Tek Uçlu (Unipolar) Depresyon
Tıbbi Sorunlar
Tikler
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
Uyku Sorunları
Yakın İlişki Çatışmaları
Yanlış Alışkanlıklar
Yasal Çatışmalar
Yaşam Sorunlarının Evreleri
Yaşlılık Problemleri
Yeme Bozuklukları ve Obezite