Yaşam Koçluğu

Profesyonel Koçlar, kişilerin varmak istedikleri son noktaya ulaşmaları için yardımcı olur. Bir sporcu kavramı olarak ortaya çıkan "Koçluk" kelimesinin ilk kullanımı 1880'lerin İngiltere'sine kadar dayanmaktadır. Günümüzde koçluk sadece spor alanında kalmayıp, birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Profesyonel Koçluk, bireylerin kendileri için seçtikleri hedeflere ulaşmalarında performanslarını artırarak, iş ve özel yaşamlarında kaliteli ve etkin sonuçlar elde etmelerini hedefleyen mesleki bir yardımdır. Koçluk, gerçek içsel potansiyeli ortaya çıkararak, değişimler yaratmayı sağlamak için verilen profesyonel bir hizmettir. Koçluk, çekirdek inançlarımızla, yeteneklerimiz arasındaki ilişkiyi anlayarak, "yapabilirim" düşüncesini ortaya çıkarmaktır. Koçluk, hedefe odaklanmaya ve gerçekleştirmeye yardım eder. Gerçek bir içsel özgürleşmenin sağlanmasına destek verir.

Koç, danışanların kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür. Gündelik problemlerde farklı bakış açıları kazandırır. Pratik problem çözme ve iletişim becerileri sağlar.

Yaşam Koçluğu Çalışılan Konular

Kendini İfade Etme: Duygu; Tanımı, Çeşitleri, Duyguların İfadesi (Sağlıklı, Sağlıksız) Kendi Duygularını Tanıma

Davranış; Kabul Edilmeyen Davranışlar, Kabul Çizgisi, Kabul Edilen Davranışlar

Sorun Kimde Tespiti; Sorun Karşıda, Sorun Yok, Sorun Kişinin Kendisinde, Sorun Karşıda ve Kendisinde

Sorun Çözme Yolları, Sorun Karşıda Olduğunda, İletişim Engelli Mesajları Tanıma, Kabul Gösterme Mesajları, Aktif Dinleme, Sorun Kişinin Kendisinde Olduğunda, Ben ve Sen Mesajları, Ben Dili ve Sen Mesajlarını Ayırt Etme, Sorun Karşıda ve Kendisinde Olduğunda, Kaybeden Yok Yöntemi

Empati, Tanımı, Önemi, Empati ve Beden Dili İlişkisi, Empati Cümlesini Kullanma Süreci, Hazır Bulunuşluk, Dinleme, Sözlü, Sözsüz İfade Tepkileri, Cümleler Oluşturma

Yaşam Pozisyonları, Yaşam Pozisyonlarının Kendini İfade Etmeye Etkisi

Stresle Başa Çıkma; Stres Tanımı, Belirtileri ( Duygusal, Düşünsel, Davranışsal, Bedensel), Kaynakları (Çevresel, Kişisel), Stresle Başa Çıkma Yolları (Bedensel Teknikler, Temel Nefes Egzersizi, Gevşeme Alıştırması, Zihinsel Teknikler, Düşünce ve İnanç Sistemi, Rasyonel ve Rasyonel Olmayan Düşünce, Gerginlik Yaratan Düşünceleri Kontrol Etme ve Değiştirme, Olaylar Karşısında Alternatif Yorumlar Geliştirme)

Kendini Güvenli Ortaya Koyma Becerisi; Davranış Biçimleri (Pasif Davranış, Açık Saldırgan Davranış, Gizli Saldırgan Davranış, Güvenli Davranış), Kendini Güvenli Ortaya Koyma Yolları (Sözel Olarak Ortaya Koyma, Reddetme Becerileri, Ricada Bulunmak Ve Hakkını Aramak, Sözel Olmayan Ortaya Koyma, Ses Tonu, Konuşmanın Hızı Ve Akışı, Göz Kontağı, Yüz İfadesi, Vücut Pozisyonu, Uzaklık)

Karar Verme; Tanımı, Önemi, Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler, Karar Verme Ortamları, Karar Vermede Belirlilik Ortamı, Karar Vermede Risk Ortamı, Karar Vermede Belirsizlik Ortamı, Kara Verme Süreçleri, Karar Verme Yolları (Sezgisel, Rasyonel)