Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Çocuğa psikolojik danışmanlık süreci nasıl anlatılır?
Çocukların psikolojik danışmanlık almaya giderken nereye ve neden gittiklerini bilmeleri önemlidir. Çocuğunuza çocuk psikologuna gideceğinizi, sorunlarını onunla konuşabileceğini, anne-baba olarak onun gelişimini desteklemek istediğinizi, onu anlamanın önemli olduğunu, onu daha iyi anlayabilmek için uzmanın hepinizi dinleyeceğini, sizinde tanışma sürecinde yanında olacağınızı ve hep birlikte sorun olarak gördüğünüz şeylere çözüm bulmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Geliş nedenlerinizi ifade ederken çocuğunuzu korkutmamak, tehdit etmemek ve destek almayı cezalandırma gibi yansıtmamak gerekir. Çocuk psikologunun sıcak ve güven verici yaklaşımı çocuğun danışmanlık sürecinde rahat etmesini sağlayacaktır.

Çocuklar için psikolojik danışmanlık nasıldır?
Çocuklarla psikolojik danışmanlık sürecinde anne ve babanın aktif katılımı önemlidir. Özellikle bebekler ve dil gelişimi olgunlaşmamış çocuklarla çalışırken anne ve babayla olan ilişkileri gözlemlenir. Çocuk psikologu çocukla danışmanlık sürecine devam ederken belirli aralıklarla anne babalarla görüşmeler yapar. Böylece danışmanlık sürecini etkileyen faktörler paylaşılır, yönlendirmelerde bulunulur, yönlendirmeler takip edilerek çocuğun gelişimini desteklemeleri sağlanır. Çocuk değerlendirilirken gözlemle birlikte çocuğun yaşına ve sorun alanına göre farklı teknikler kullanılır. Aile ve çocuk gelişim envanterleri, resim ve hikaye testleri, hayatındaki figürleri nasıl algıladığını, duygu ve dürtülerinin anlaşılmasını sağlayan testler, oyunlardaki rol yansımaları ve duygu kartları çalışması bu tekniklerden bazılarıdır.

Aile ve çift danışmanlığı nasıldır?
Aile ve çift danışmanlığında eşler seanslara genellikle bir arada katılırlar. Ancak danışmanlık sürecinin başlarında gerekli görülürse bireysel seanslar yapılması önerilebilir. Aile ve çift danışmanlığı sürecinde psikologunuz objektif, eşitliğe ve saygıya dayalı, açık iletişimin kurulmasını sağlar. Böylece birbirlerinin bakış açılarını görmeleri, sorunun asıl kaynağının ne olduğu, etkili çözüm yollarının neler olabileceği ve bunun önündeki engellerin çözümünün fark edilmesi sağlanır. Sorun alanları ve hedef belirlendikten sonra eşler ilişkilerini geliştirmek için birbirlerini suçlamadan kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını gözden geçirmeye hazırlanmaları gerekir.

Aile ve çift danışmanlığına eş gelmek istemiyorsa neler yapabilir?
Aile ve çift danışmanlığı, eşlerin her ikisinin de danışmanlık almayı istemeleriyle yararlı olacaktır. Bazen eşlerden birisi kendisinde sorun olmadığını iddia edebilmekte ve ya aile yaşantısını bir başkasına anlatmak istemeyebilmektedir. Eşinizin danışmanlık sürecine katılmayı reddettiği durumlarda, siz bireysel danışmanlık alıp ilişkinizle ilgili sorunları farklı bakış açılarıyla görerek etkili çözüm yolları geliştirebilirsiniz. Eşlerden birisinin değişim göstererek sorunlarla farklı başa çıkma yöntemleri geliştirmesi mevcut aile döngüsünün değişmesini sağlayacak böylece diğer eş içinde sorunların çözümü için aktivasyon sağlayacaktır.

Psikolojik testlerin geçerliliği ve güvenirliği nasıldır?
Psikolojik testler dünya çapında geçerliliği ve güvenirliği olan testlerdir. Danışmanlık sürecinde bazı durumlar için büyük önem taşır. Psikolojik testler danışan hakkında bilgi verir fakat hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Danışanın genel tutumu, danışmanlık sürecindeki izlenimler vs. hepsi bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Grupla psikolojik danışma nedir?
Grupla psikolojik danışmada, psikologunuzla bireysel görüşmek yerine sizinle benzer sorunlar yaşayan 6 ile 12 arasında kişiden oluşan grup içinde bir araya gelirsiniz. Grup içinde kendinizin ve başkalarının davranışlarını gözlemleyebilir, yaşadığınız benzer durumlar hakkında karşılıklı duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilir, geri bildirimlerde bulunabilirsiniz. Grupla psikolojik danışma oturumları, genellikle haftada bir yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer. Bunların yanında bireysel psikolojik danışmaya göre daha ekonomiktir.

Psikolojik Danışmanlık sürecinde en üst düzeyde yarar nasıl sağlanır?
Psikoloji Danışmanlık sürecinde en üst düzeyde yarar sağlayabilmek için sizi rahatsız eden durumun psikologunuzla açık ve net olarak paylaşılması ve sürecin işbirliğine dayalı aktif etkileşimle gerçekleşmesi gerekmektedir. Danışmanlık süreci sadece profesyonel ortamda yapılan görüşmeyle sınırlı değildir, görüşmeler arasında kalan zaman içerisinde kazanılan farkındalıkların hayatta uygulanması önemlidir.