Sosyal Sorumluluk Projesi Geliştirme

Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.

Sosyal sorumluluk çalışmaları yalnızca bir proje gibi değil, bir anlayış olarak tüm iş süreçlerinde uygulamalıdır. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilirken hem kuruma hem de topluma fayda sağlaması, değer üretmesi ilkesinden hareket edilmelidir.

Sosyal sorumluluk, kurumun en üst düzey yönetimi ve çalışanları tarafından kabul görüp sahiplenilmesi ve kurum dışında olduğu kadar kurum içinde de iletişime önem verilmesi gerekmektedir.

Bir projeyi sahiplenirken o projenin odağındaki soruna yönelik sürdürülebilir çözümler üretilmesi konusunda önderlik etmektir. Projenin kurum kültürü, vizyonu ve misyonuyla örtüşmesi ve samimiyeti gereklidir.

Sosyal sorumluluğun çok hassas bir alan olması bütün sürecin doğru yönetilmesi önemlidir.