Resim Yorumlama ve Testler

Çocukları tanımak, anlamak ve iç dünyalarına giden yolu görebilmek için ortaya koydukları çizimlerin yorumlanması psikolojik açıdan önemli bir yere sahiptir.

Çocukların iletişim becerileri, alıcı ve ifade edici dil kullanımları çoğu zaman yaşadıkları problemlerin ve süreçlerin açıklamalarında ve iç dünyalarını ortaya koymalarında başarısız olur. Bu yüzden çocukların kullandıkları en temel ifade etme biçimlerinden biri tamamen içlerine bakarak serbest olarak çizdikleri resimlerdir. Resim analizi, problem ve süreçlerde çocukların bu ifade biçimini okumaya, anlamaya ve yorumlamaya yardımcı olur.

Resim analizi, çocukların yaşadıkları problemlere tanı getirmek ve yetkin bir tedavi açılımının oluşturulmasına katkıda bulunur.