psikolojik-danismanlik

Psikoanalitik Terapi
Psikoanalitik yaklaşım, danışanların zihinsel süreçlerinin, bilinç dışı unsurları ile bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışır. Çalışma alanı genellikle bilinç dışı süreçler ve çocukluk çağı kayıtlarıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi
Problemin kaynağının öğrenme ve modelleme sonucunda ortaya çıktığını, kullanılan çeşitli tekniklerle (sistematik duyarsızlaştırma, ödüllendirme, yoksun bırakma vb.) bu problemin değiştirileceğini savunur.

Problemin kaynağının yanlış düşünce, inanç ve hatalı şemalardan kaynaklandığını, bu yanlış düşünce, inanç ve şemaların değiştirilmesi ile duygu ve davranışların da değişeceği tezinden hareket eden bir terapi yöntemidir.

Hipnoterapi
Hipnozun ve hipnotik tekniklerin kullanıldığı terapi yöntemidir. Hipnoz, kişinin konsantrasyonunun arttığı, dikkatini yoğunlaştırdığı ve telkin alma yeteneğinin arttığı uyku ile uyanıklık arası bilinç ve bilinçaltına yönelik uzman tarafından uygulanan bir terapi yöntemidir.

EMDR Terapisi
Göz hareketleri ile bilginin yeniden işlenmesi ve travmanın duyarsızlaştırılması teorisinden hareket eden ve daha çok "travma sonrası stres bozukluklarında" kullanılan etkili bir terapi yöntemidir.

Varoluşçu Terapi
İnsan iradesinin önemini vurgulayan ve kişinin aldığı kararların yaşamını değiştirebileceği felsefesi ile hareket eden, "burada ve şimdi" kavramları üzerinde odaklanan bir terapi yaklaşımıdır.

Oyun Terapisi
Çocuklarla çalışırken kullanılan ve çocuk ruh dünyasının, oyun üzerinden düzenlenmesini amaçlayan terapi yöntemidir.

Aile Terapisi
Terapi sürecine anne, baba, çocuk, eş gibi aile fertlerinin de dahil olduğu bir terapi sürecidir.

Art Terapi
Çeşitli teknikler (yazı, müzik, resim, drama) kullanarak danışanın duygu ve düşüncelerini açığa çıkarmayı ve yine bu tekniklerden faydalanarak sağaltımı amaçlayan terapi yöntemidir.

Şema Terapi
Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır. Şema terapi, kişilik bozukluğu ve kronik depresyon gibi uzun süreli ruhsal sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek için, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tekniklerini kişilerarası yaşantısal ve psikodinamik terapi öğeleri ile birleştirir. Şema terapi, birçok olumsuz bilişsel durumun geçmiş deneyimlere dayandığını ileri sürer ve sonuç olarak değişimi ortaya çıkarmak amacıyla, negatif düşünce ve davranışlara karşı meydan okumak ve onları değiştirmek için modeller sunar.

Bütüncül (Eklektik) Psikoterapi
Çok sayıdaki psikoterapi yaklaşımını bir araya getirilen veya danışanın ihtiyacı doğrultusunda kişiye özgün olarak seçilen tekniğin uygulandığı psikoterapi yöntemidir.