NLP - Neuro Linguistic Programming

Duyu-Dil Programlama, Nörolinguistik Programlama ya da neuro-linguistique programlama, kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, bir psikoloji yaklaşımı anlayışıdır.

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili geliştirilmiş bir modeldir. NLP, düşünce süreçlerinin nasıl işlediğini inceleyen, olumlu ve olumsuz düşüncelerin hızlı değişimi için yöntemler içeren bir teknikler bütünüdür.

NLP'de üç temel kavram vardır. Bunlar; neuro, linguistik ve programlamadır. Neuro, zihni temsil eder. Sinir sistemi ile duyular sayesinde dış dünya ile kurulan iletişimi vurgulamaktadır. Linguistik, yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanmaktadır. Programlama ise istenen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP kişisel gelişim ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. İnsanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar NLP'nin altyapısını oluşturmaktadır.

NLP (Neuro Linguistic Programming) Çalışılan Konular
Etkili İletişim Becerileri Geliştirmek ve Sağlıklı İlişkiler Kurmak
Duyguları Yönetmek ve Davranış Kalıplarını Anlamak
Kendini ve İnsanları Tanımak
Cesaret, Motivasyon Ve Özgüven Kazanmak
Çatışma Yönetimi
İş Ve Özel Yaşam Dengesini Kurmak
Davranış Esnekliği Kazanmak
Sorunlarla Baş Etme ve Sorun Çözme Becerisini Geliştirmek
Mevcut Potansiyeli Fark Etmek ve Kendini Gerçekleştirmek
Hedefler Belirlemek ve Hedeflere Ulaşmak
Pozitif Düşünme Becerisi Kazanmak
Stres, Korku ve Kaygıları Yönetmek
Öğrenme Stratejisi Geliştirmek ve Beyni Etkili Kullanmak
Düşünceleri Kontrol Etmek ve Geçmişin Olumsuz Etkilerinden Kurtulmak
İnsanların Düşünce Modellerini Anlamak
Takıntılardan ve Olumsuz İnançları Değiştirmek
Değerlerimizi ve Yaşantımızı Yeniden Organize Etmek
Kazanmak İstediğimiz Davranışları Geliştirmek
Beyin İşleyişi, Programlar ve Hipnotik Dil Kalıplarını Kullanmak
Hayatın Anlamı, Amaçlarımız ve Hedeflere Ulaşmak