Nesil Sağın KÜÇÜK, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans uzmanlık eğitimini, Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çocuk psikolojisi ve pedagojisi, ergenlik psikolojisi ve sorunları, hamilelik ve doğum danışmanlığı, bebek bakımı ve danışmanlığı, bakıcılara yönelik danışmanlık, çocuk gelişimi değerlendirme ve takibi, farklı gelişim gösteren çocuklar, çocuk merkezli aile danışmanlığı, ebeveyn danışmanlığı, çocuk psikolojik testleri ve değerlendirme, çocuk, ergen ve annelere yönelik grup çalışmaları ve atölyeler, akademik ve mesleki danışmanlık konularında hizmetler vermektedir.

Ayrıca meslek profesyonelleri ve ebeveynlere yönelik pedagoji, çocuk gelişimi, çocuk ve ergen psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojik danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik test uygulama ve değerlendirme, anne – baba eğitimi ve süpervizyon çalışmalarını yürütmektedir.

Katıldığı Çalışmalar ve Yürütülen Etkinlikler
• Kütahya – Simav depremi sonrası depremzedelere yönelik psiko-sosyal destek çalışması, 2009.
• Sağlık Bakanlığı çalışanı doktor ve yardımcı sağlık personeline yönelik Kadına Yönelik Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri, 2009 – 2010.
• Toplum Destekli Polis Teşkilatı işbirliğiyle Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri, 2009 – 2010.
• Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Şizofren Ailelere Psikolojik Destek Programı, 2010.
• Sağlık Bakanlığı Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı (İletişim, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi), 2010.
• Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı (İletişim, Beden Dili), 2012 - 2013.
• Öfke Kontrol Programı Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
• İletişim ve Çatışma Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
• Alkol Uyuşturucu Madde Programı Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
• Oyun Terapisi Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
• Çocuk ve Resim Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
• Masal Terapisi Eğitimi Eğitimcisi, 2017 – devam ediyor.
• Meclis İnsan Hakları Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu çalışmalarına katılımcı desteği, 2017.

Katıldığı Eğitimler ve Alınan Sertifikalar: • Psikodrama ve Uygulama Teknikleri Eğitimi, İstanbul, 2007.
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Diyarbakır, 2007.
• Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin Tanıtımı, Uygulaması ve Yorumlaması Eğitimi, Diyarbakır, 2007.
• Çocuklar İçin Ankara Gelişim Tarama Envanteri Eğitimi, Diyarbakır, 2007.
• Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici Eğitimi, Ankara, 2008.
• Beden Dili ve İletişim, Kişisel Gelişim Programı, İstanbul, 2009.
• 0–18 Yaş Çocuk Gelişimi ve Aile Eğitimi Eğitici Eğitimi, İstanbul, 2011
• Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar Projesi, Psiko-Sosyal Uyum Çalışması Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.
• Etkili Annelik Becerileri Kısa Grup Çalışması Eğitici Eğitim, Eskişehir, 2012.
• Uzmanlara Yönelik Filial Terapi Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.
• Psiko-Sosyal Kısa Grup Çalışması Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.
• Öfke Kontrol Programı Eğitimi, Ankara, 2011.
• Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Programı Eğitimi, Antalya, 2015.
• Özel Gözetim ve Denetim Programı Eğitimi, Antalya, 2012
• Oyun Terapisi Eğitici Eğitimi, Ankara, 2012.
• Çocuk ve Resim Eğitimi, Ankara, 2012.
• Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Eğitimi, Antalya, 2015.
• Psikolojik Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının Geliştirilmesi Eğitimi, Antalya, 2017.
• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, 2017.

Yapılan Araştırmalar- Makaleler- Bildiriler
• 0- 72 Ay Arası Dezavantajlı Çocukların Gelişimlerinin Değerlendirilmesi" Eskişehir 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2016.
• Dezavantajlı Çocukların Gelişimlerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017.
• 55 – 65 Aylık Çocukların "Bir İnsan Resmi Çiz" Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Çocuk ve Resim Uygulaması, Ankara Üniversitesi, 2017.
• Türkiye'de Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, 2017.