Kobi Danışmanlığı

KOBİ danışmanlığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesini sağlamaktadır.

Danışmanlık süreci, genellikle iş kurulmadan önceki hazırlık döneminde başlar, hali hazırda iş kurmuş KOBİ'lerin durumunu analiz etmek ve onları bir adım ileriye götürmek amacını da taşımaktadır.

KOBİ danışmanlığı, mevcut iş durumunun analizini yapabilir, iyileştirme için gereken ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak adımları gerçekleştirebilir ya da çalışmaların iş güvenliği, sürdürülebilir olması gibi konularda da tam destek sağlayabilir.

Kobi Danışmanlığı Çalışılan Konular
Başarı Ölçüleri; Etkililik, Etkinlik ve Verimlilik Artırma
İşletmenin Büyük Resminin Analizi, Sistem Yaklaşımı
Karar Verme Destekleri; Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı
Örgütsel Stratejiler; SWOT analizi
Üretim ve İnsana Odaklılık
Takım Çalışması
Kültürel Yönetim Anlayışı
İşletme ve Yönetim Fonksiyonları
KOBİ'lerde Kurumsallaşma
Müzakere Teknikleri
Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
Verimlilik Artırma Teknikleri
Zaman ve Toplantı Yönetimi