Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim, bireylerin ekonomik, sosyal ve ya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm üretmelerini sağlamaya dönük ortaya çıkan kültürel hareket ve onun uzantısı ürünlerin tümünü kapsayan bir ifadedir. Bireylerin, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinizle birlikte, kendini tanıyıp kendini geliştirme ilkelerini öğrenerek kişisel gelişimine ilişkin karar alabilmesini, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisini kazanmasını amaçlamaktadır.

İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurmasını desteklemektedir. Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirebilmesi ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapabilmesini sağlamaktadır.

İyi bir hedef, ancak o hedefe yönelen kişinin kendi özelliklerini tanıyabilmesiyle seçilebilir. Kişi, hedefini kendi potansiyeli ve beklentileriyle örtüştürebildiği oranda başarıya ulaşabilir. Başarılı olmak için değişim ve gelişim isteğine sahip olunmalıdır.

Ne istiyoruz, gerçekten ne istiyoruz, en önemli farkındalık kazanmamız gereken soruların başında geliyor. Kişisel gelişim açısından kendinizi tanımak, genel kişilik özelliklerinizi belirlemek, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinizi anlayabilmek için ihtiyaç duyacağınız temel yöntemleri öğrenmek gerekmektedir. Ayrıca, iş hayatınızda daha başarılı ve mutlu olmanızı sağlamak amacıyla, mesleki alanda ihtiyaç duyabileceğiniz temel yetenekler kazanılmalıdır.

Kişisel Gelişimde Çalışılan Konular
Kişisel gelişim hizmetleri, bireysel gelişim ve mesleki gelişim olarak iki ana başlıkta değerlendirilir.

Bireysel Gelişim
Bedensel Özellikler
Zihinsel Özellikler
Ruhsal Özellikler
Kendini Tanıma
Kendini Geliştirme

Mesleki Gelişim
Etkin Problem Çözmek ve Proje Geliştirmek
İletişim, Sunum ve İkna Becerilerini Geliştirmek
Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak
Çatışma, Öfke, Yıldırma Ve Stres Yönetimi
Kişisel Motivasyonu Sağlamak
İş Hayatında İletişim ve Sosyal Uyum Sağlamak
Yapılan İşlerde Özgüven Sahibi Olmak
İş Hayatında Mesleki Becerileri Geliştirme