İlişki Koçluğu

İnsan, yaşam yolculuğuna toplumu oluşturan yapıların en küçüğü ve en önemlisi olan ailede başlar. Bireye, yaşamda gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar öncelikle aile içerisinde kazandırılır. Bu kazanımların en önemlilerinin başında diğer insanlarla nasıl ilişki geliştirileceği gelmektedir.

Uyumlu ve nitelikli ilişki yaşayan insanlar, yaşamayanlara oranla daha mutlu ve sağlıklıdırlar. Yaşamının her anında iletişim kuran birey, kurduğu ilişki biçimleriyle toplumsal bir varlık olarak kendini gerçekleştirmekte ve sadece biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olmaktadır.

Bir insanın ilişkilerinin niteliği, o insanın yaşamının kalitesini belirler. İlişki sorunlarının çözümü, iyi niyete ve bu sorunların altında yatan psikososyal süreçlerin bilinmesine bağlıdır. İlişki konularında bilinçlenme, bireye önemli etkileşim olanakları sağlar. İlişki koçluğu, kişilerin ilişki kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

İlişki koçluğu, olması istenilen birliktelik ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için kişilere destek olur. Kişileri, iletişim konusunda bilinçlendirerek ilişkilerinin daha nitelikli bir düzeye ulaşmasına yardımcı olur. İlişki koçluğu desteğine talep her geçen gün artmaktadır ve daha fazla tercih edilmektedir.

İlişki Koçluğunda, kişilerin ilişkisini farklı bir açıdan görmesi sağlanır. Gelişen farkındalıkla birlikte sistemli olarak kişilerin kötü ilişkilerinin iyileştirilmesi, gerektiğinde ilişkilerini değiştirmesi ve geleceğe yönelik daha sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.

İlişki Koçluğu, bireylerin karşısındaki kişileri daha iyi tanıyabilmelerini, ilişkilerinde farkındalık kazanmalarını, güven ilişkisi geliştirmelerini, girişken davranış kazanmalarını, algı sürecini yönetebilmelerini, uyumsuzluk ve çatışmayı çözebilmelerini destekler. Diğerleriyle iletişim geliştirmesi, etkin dinleme becerisi, empatik yaklaşabilmesi, etkili sorular sorabilmesi, kararlılık ve sınır oluşturabilmesi gibi beceriler kazandırır.

Ayrıca, kaygı ve stres yönetimi, öfke kontrolü, zor insanlarla baş etme, uyumsuzluk ve kişilerarası çatışmayı çözebilmeye yönelik donanım oluşturur. Böylece bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarını ve bilinçli kararlar vererek kendine olan güvenlerinin gelişmesini sağlar.

İlişki Koçluğu, bireylerin kişiler arası ilişkilerinde denge kurabilmesini, herkes için uyumlu ve doyum sağlayan bir ilişki oluşabilmesini destekler.

İlişki Koçluğu Çalışılan Konular

Evlilik Sürecinde İlişkiler
Evlilik kararı verme sürecine destek
Evlilikten beklentileri değerlendirmek ve ifade edebilmek
Evlilik sorunlarına yönelik öngörü kazanmak
Evlilikte eşten beklentileri belirlemek
Evlilikte eşin beklentilerini belirlemek
Evlilikte çiftlerin benzer ve farklı yönlerini belirlemek
Evlilikte cinsiyet farklılığından oluşabilecek beklentileri değerlendirme
Evlilik sorumlulukları ve yerine getirilmesini yönetmek

Aile İçi İlişkiler
Sağlıklı aile ilişkileri
Aile içi bireysel becerilerin geliştirilmesi
Aile içi ilişkilerde uyum ve doyum sağlamak
Aile ve çevre ilişkilerinin geliştirilmesi

Sosyal İlişkiler
Kendini tanıma, farkındalık, anlam ve amaçları belirlemek
İlişkilerde problem çözme becerisi geliştirmek
İlişkilerde etkili, uyumlu ve dengeli iletişim kurmak
İlişkilerde nitelikli ve sağlıklı arkadaşlık oluşturma, arkadaş seçimi
Toplum içinde girişkenlik ve kendini ifade edebilmek
Sosyal etkiletişim ve paylaşımları arttırmak
Uzun süreli ilişki geliştirmek

Duygusal İlişkiler
Duygusal denge kurmak
Duygusal farkındalık sağlamak
Duygusal engelleri görmek ve aşmak
Sorunlu duygusal ilişkinin sonlandırılması
Yeni duygusal ilişkiler geliştirmek
Duygusal ilişkilerdeki çatışmaları çözmek
Duygusal ilişkilerde mutlu ve uyumlu birliktelik geliştirmek

İş Hayatında İlişkiler
İş hayatında kendini ifade etme ve başkalarını anlamak
İş hayatında etkili iletişim kurmak ve ilişki geliştirmek
İş hayatında etkin dinlemek ve dinletilmek
İş hayatında soru sormak ve eleştirel düşünme becerisi kazanmak
İş hayatında stressiz zaman yönetimi
İş hayatında çatışma çözümü
Verimli ve mutlu iş hayatı oluşturmak