Hipnoz

Hipnoz, kişinin konsantrasyonunun arttığı, dikkatini yoğunlaştırdığı ve telkin alma yeteneğinin arttığı uyku ile uyanıklık arası bilinç ve bilinçaltına yönelik uzman tarafından uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Hipnozun psikoterapide iyileşme amaçlı kullanılması hipnoterapi olarak adlandırılmaktadır. Hipnoterapi seanslarının mutlaka uzman kişiler olan bu konuda eğitimini tamamlamış sadece psikolog ya da hekimler tarafından yapılması gerekmektedir.

Hipnoz, bir kişi ve ya bir grubu söz, bakış, telkin ve benzeri yollarla geçici bir süre etki altına almaktır. Burada, kişinin dikkati belli noktalara yoğunlaştırılmakta ve kişinin bilinçaltı aktif hale getirilmektedir. Hipnozdaki telkinlere odaklanma, farklı uyaranlara kendimizi kapatarak sadece yaptığımız işe odaklandığımız durum gibidir. Hipnoterapide, transın derinliği kişilere göre farklılık gösterir. Bazı kişiler çok kolay transa girerken bazı kişiler de direnç göstererek hemen transa giremeyebilir. Günlük yaşamda kolaylıkla transa geçen kişiler kolay hipnotize olurlar. Hipnoza girmek istemeyen bir kişi kendisine söylenen telkinleri kabul etmeyeceği için hipnoza girmez. Hipnoz sırasında hipnoterapistle güven ilişkisi çok önemlidir. Derin hipnoza çoğunlukla daha önce hipnoza girmiş olanlar ya da hayal gücü kapasitesi çok yüksek olan kişiler girebilir. Hafif, orta dereceli ya da derin hipnoz derecelerinin bireyin iyileşme sürecinde anlamlı bir farkı yoktur.

Hipnoz sırasında değişim ve iyileşmenin karşısındaki dirençler ortadan kalkar. Böylelikle kişi değişime ve iyileşmeye açık hale gelir. Hipnoz ile kişinin zihni rahatlar ve gevşer. Rahatlama ve gevşeme sonrasında kişi güçlendirici ve iyileştirici telkinlere kendini açar ve bu telkinlerden yararlanır. Hipnoz sırasında bilinçaltı açık olduğu için kişi telkinleri direkt alır, bilinç dinlenme halinde olmasına rağmen alınan telkinlerin farkındadır. Herhangi bir bilinç kaybı olmaz, etrafta olanlardan haberdardır. Hipnozda herhangi bir kontrol kaybı yoktur, kontrol yine kişidedir. İstemediği bir şeyi paylaşmayabilir ve istemediği bir telkine uymayabilir. Bir diğer en çok merak edilen konuda hipnozdan çıkmamadır, hipnozdan çıkmamak gibi bir durum söz konusu değildir. Kişi hipnozdan istediği an çıkabilir, burada bir trans durumu vardır, kişinin istediği doğrultuda hayatında değiştirmek ve ya iyileşmek istediği soruna yönelik bilinçaltının yönetilmesi söz konusudur. Kişi istediği telkine açık hale gelirken kendi değerlerine aykırı bir durum yaşandığında kendini telkine kapatarak trans durumundan çıkabilir.

Hipnoterapi danışmanlık süresince kullanılan tamamlayıcı bir yöntemdir. Hipnozun tek başına uygulanması yeterli olmayabilecektir. Bu nedenle diğer yöntemlerle birlikte uygulanması daha etkili sonuçlar doğuracaktır. Sonuç olarak; öncelikle danışandan sorunu ile ilgili ayrıntılı bir bilgi alınması ve uygun görüldüğünde hipnoterapiden yararlanılması gerekmektedir. Böylece hipnoterapi ile değişim ve iyileşme için daha hızlı ve etkili sonuçlar alınabilecektir.

Hipnoterapi Çalışılan Konular
Sigara Bağımlılığı
Alkol –Madde- Bağımlılığı
Obezite – Yeme Sorunları
Depresyon
Performans Anksiyetesi
Sporda Performans Arttırma
Kaygı Bozukluğu
Panik Bozukluk
Sosyal Fobi
İstenmeyen Duyguların Değişimi
Motivasyon
Özgüven
Obsesif Kompulsif Bozukluk(Takıntılar)
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Çoğul Kişilik Bozukluğu
Anoreksia Nervoza
Bulumia Nervoza
Psikolojik Hafıza Kayıpları
Tıbbı Nedene Bağlı Olmayan Ağrı Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozuklukları (Vajinismus, Erken Boşalma, Ereksiyon Kaybı, İktidarsızlık, Geç Boşalma)
Uyku Bozuklukları
Öfke Patlamaları
Alt Islatma (Enürezis )-Dışkı Yapma ( Enkoprezis )
Korku Ve Fobiler (Uçak Korkusu, Asansör Fobisi, Hayvan Fobisi, Okul Korkusu,
Kekemelik
Davranış Bozuklukları (Parmak Emme, Tırnak Yeme, Tik, Saldırganlık)
Sınav Kaygısı
Sahne Korkusu