Ergenlik Psikolojisi ve Sorunları

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan geçiş dönemidir. Ergenlik dönemi büyük bir kimlik karmaşasının yaşandığı, bununla birlikte aile ve toplum ile yoğun çatışmaların olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki hızlı fiziksel ve psikolojik değişimler ergenleri oldukça zorlamaktadır. Bu dönemde ergen birçok değişimi bir arada yaşar ve genellikle zor bir süreçtir. Ergenlerin verdiği tepkilerde birbirinden farklılık gösterir, bazıları daha çok içe kapanırlar, bazıları saldırgan davranışlar gösterme eğiliminde olur, isyan ederek çatışma yaşayabilir. Geleceğe yönelik eğitsel ve mesleki yönelim konuları iyi bir rehberliğe gereksinim duymasına neden olmaktadır. Bu dönemde ergenlerin ilgi, ihtiyaç, beklenti, değişim, çatışma ve yönelimleri üzerinde sistemli bir çalışmayla sürecin en iyi şekilde tamamlanması sağlanır.

Ergenlerle yapılan çalışmalar özel olarak yapılandırılmaktadır. Genellikle ilk görüşmeler genç ve ebeveyn katılımıyla yapılmaktadır. Yapılan görüşmelerde gizlilik esastır, sağlık ve güvenlik riski oluşturabilecek özel durumlar dışında hiçbir bilgi aile ve diğer kişilerle paylaşılmamaktadır. Danışmanlık sürecinde ebeveynlerle yapılan görüşmelerde uygun ebeveyn tutum ve yaklaşımları değerlendirilir.

Ergenlik psikolojisi ve yaşadıkları sorunlara yönelik; sınav kaygısı, kimlik bunalımı, özgüven problemleri, kendini ifade edebilme becerilerinin kazandırılması, sağlıklı akran ilişkileri oluşturma, aile ve akranlarla yaşanan iletişim problemlerini çözme, ders çalışma motivasyon ve konsantrasyon arttırma, meslek seçimi, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği, duygusal problemler, gelecek kaygısına yönelik desteğe ihtiyaç hissedilir. Bu konularda bireysel ve aile görüşmeleri, gerekli durumlarda sosyal çevre ve okul işbirliği çalışmaları sağlanmaktadır.

Ergen çocuğunuzla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, okul başarısında düşme ve sosyal uyumsuzluklar başladıysa, uyku ve beslenme alışkanlıklarında sorunlar yaşıyorsanız, fiziksel ve psikolojik hızlı değişimlerin olumsuz etkilerinden kurtulmasını istiyorsanız ergenle psikolojik danışmaya başvurabilirsiniz.

Ergenlik Psikolojisi ve Sorunları Alanında Çalışılan Konular
Aile İçi İletişim Çatışmaları
Akademik Başarısızlık
Akran Zorbalığı / İstismar / Gözdağı Verme
Akran / Kardeş Çatışması
Arkadaş İlişkileri
Boşanmaya Tepki
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Cinsel Sorunlar
Cinsel İstismar
Çözülmemiş Keder / Kayıp
Davranış Bozukluğu / Suçluluk
Depresyon
Ders Çalışma Alışkanlıklarının Değiştirilmesi
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Duygusal Zekâ Gelişimine Destek
Fiziksel / Duygusal İstismar
Karşı Cinsle Yaşanan Sorunlar
Kişilik Problemleri
Kimlik Arayışı
Korkular
Takıntılar
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Tırnak Yeme
Tikler
Kekemelik
Karşıt Olma Bozukluğu
Kaygı
Korkular
İnatçılık
İntihar Girişimi
İletişim Sorunları ve İletişim Çatışması
Obsesif – Kompulsif Bozukluk
Obezite / Aşırı Kilolu Olma
Okul Sorunları
Öfke Kontrol Problemleri
Öğrenme Güçlüğü
Özgüven Eksikliği / Kendine Güvensizlik
Özgül Fobi
Uyku ve Beslenme Sorunları
Sınav Kaygısı
Soysak Kaygı / Sosyal Fobi
Yanlış Alışkanlıklar
Yas Süresi
Yaygın Gelişimsel, Zihinsel, Bedensel Sorunlar
Yıkıcı Davranış Bozukluğu / Dikkat Çekme