Eğitim Koçluğu

Eğitim koçluğu, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilir.

Eğitim koçluğu, öğrencilerin hedeflerine yönlenmesine ve odaklanmasına, zihinsel olarak rahat ve başarılı bir şekilde sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olur.

Eğitim koçluğu, öğrencilerin motivasyon ve özgüvenini en yüksek düzeye çıkararak kendi potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceğine dair etkili, planlı ve programlı yollar göstermektedir.

Eğitim koçluğu sürecinde öğrenci kendisini daha iyi tanır, sahip olduğu meziyetleri keşfeder ve hataları tecrübe olarak kabul edip, yeterliliklerini artırır.

Eğitim koçluğu sistemi; öğrencinin okul yaşamı aile yaşamı ve sosyal yaşamının olumlu yönde etkilenmesini hedefleyen, başından sonuna değin güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

Koçluk sisteminin uygulandığı öğrencilerde, ders başarısının yükseldiği, bireyin ailesiyle ve çevresiyle ilişkilerinin güçlendiği ve disiplin problemlerinin önemli oranda azaldığı gözlenmiştir.

Eğitim koçluğu, bireyin arzu ettiği hedef ve performansa erişmek için koç ve öğrenci arasında çalışılan program dâhilinde akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunar.

Eğitim Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder.

Eğitim Koçluğu Çalışılan Konular
Öğrencinin ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak;
Okul başarısını gözlemleme ve artırma
Sınav başarısını takip etme ve yükseltme
Sınav ile ilgili kaygılarını minimize etme
Aile içi iletişimde yaşanan sorunların azalması konusunda yardımcı olma
Arkadaş ilişkileri ve sosyal iletişimlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olma
Sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere karşı ilgisini artırma ve teşvik etme
İlgi ve yetenekleri tespit ederek etkilemeye çalışmadan mesleki yönlendirme yapma
Etkili çalışma ve sağlıklı yaşam temalı zaman yönetimi için etkin izleme yapma

Eğitim Koçluğunda, Öğrencilerin Kendilerini Keşfetmelerini ve Sorgulamalarını Sağlayacak Çalışmalar
Ne yapmak istiyorum?
Nereden başlamalıyım?
Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
Kendimi ne kadar tanıyorum?
Bir hedefim var mı?
Kendimi nasıl geliştirebilirim?
Kendimi nasıl ifade edebilirim?
Kendime güvenim ve inancım ne kadar?
Hangi mesleği seçmek istiyorum?
Öğrenciliğin gerektirdiği sorumlulukların farkında mıyım?