Çocuk Psikolojisi ve Pedagojisi

Çocuk psikolojisi ve pedagojisi alanında hizmetlerimiz hamilelik ve doğum süreciyle başlayarak, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerini kapsamaktadır. Çocukluk, yaşam temellerinin oluşturulması ve gelişim süreci açısından hassas ve kritik dönemler taşımaktadır. Bu dönemlerde uygun gelişimsel özelliklerin kazanılması gerekmektedir, bu kazanımların sağlanmaması durumunda eksiklik ve yetersizlikler oluşmaktadır. Çocuğun gelişimsel özelliklerinin takibi ve anne/babanın doğru yaklaşım göstermesi gelişimi açısından son derece etkilidir. Sistemli bir çalışmayla gelişim özelliklerinin takibi ve kazanımların en iyi şekilde tamamlanması sağlanmaktadır.

Okul öncesi ve okul döneminde bulunan çocukların, içinde bulundukları gelişim döneminin özelliklerine bağlı olarak ya da aile ve sosyal çevreleri ile olan etkileşimleri sonucu oluşan, psikolojik, duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının, öncelikle çocuk ve aile kapsamlı, gerekli durumlarda sosyal çevre ve okul işbirliği sağlanarak çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

Çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri yetişkinlik yaşantısını da önemli derecede etkilemektedir. Çocukluk dönemi kazanımları, yetişkinlikte, bireyin kişilik özelliklerini, davranışlarını, benlik algısı ve değerini, çevresiyle olan ilişkilerini etkilemektedir. Çocukluk döneminde yaşanılan sorunlar erken tespit edilip çözülürse kısa sürede olumlu sonuçlar alınabilecektir.

Çocuğunuz davranış ve özgüven problemleri yaşıyorsa, sözünüzü dinlettirmekte zorlanıyorsanız, size fazla bağımlı ve özerk davranışlarda bulunamıyorsa, uyku ve beslenme alışkanlıklarında sorunlar yaşıyorsanız, gelişim takibi ve etkili anne/baba tutumu konusunda doğru yaklaşım göstermek istiyorsanız çocuk psikolojisi ve pedagojisi alanında destek almalısınız.

Çocuk Psikolojisi ve Pedagojisi Alanında Çalışılan Konular
Ailede İletişim Problemleri
Anne- Baba Bağımlılığı
Anne - Baba Ayrılığı
Akademik Başarısızlık
Akran Zorbalığı / İstismar / Gözdağı Verme
Akran / Kardeş Çatışması
Ayrılık Kaygısı
Bağlanma Bozukluğu
Boşanmaya Tepki
Cinsel Gelişim
Cinsel Kimlik Bozukluğu
Cinsel İstismar
Çalma Ve Hırsızlık
Çözülmemiş Keder / Kayıp
Davranış Bozukluğu / Suçluluk
Depresyon
Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Duygusal Zekâ Gelişimine Destek
Ebeveynlik
Evlat Edinme
Enürenis / Enkoprezis ( İdrar Kaçırma / Dışkı Kaçırma )
Entelektüel Gelişim Bozukluğu
Fiziksel / Duygusal İstismar
Kardeş Kıskançlığı
Karşıt Olma Bozukluğu
Kaygı
Korkular
İnatçılık
İletişim Sorunları
Obsesif – Kompulsif Bozukluk
Obezite / Aşırı Kilolu Olma
Okula Gitmeyi Reddetme
Okul Fobisi
Otistik Spektrum Bozukluğu
Öfke Kontrol Problemleri
Özel Öğrenme Güçlüğü
Özgül Fobi
Özgüven Eksikliği / Kendine Güvensizlik
Parmak Emme
Sağlık Durumu
Sosyal Kaygı / Sosyal Fobi
Tırnak Yeme
Tikler
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Tuvalet Eğitimi
Uyku Bozukluğu ve Beslenme Sorunları
Üvey Ebeveyn / Çocuk Problemleri
Üstün Zekâlı Çocuklar
Verimli Ders Çalışma
Yalan Söylemek / Gerçeği Çarpıtmak
Yangın Çıkarma
Yas Süreci
Yaygın Gelişimsel, Zihinsel, Bedensel Sorunlar
Yıkıcı Davranış Bozukluğu / Dikkat Çekme
Yuvaya Ve Kreşe Hazırlama