Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı

Aile hem sosyal bir birim hem de doğal bir sosyal sistemdir. Aile, bireylerin bir araya gelip fiziksel ve psikolojik bir ortamı paylaşmasından daha farklı bir şeydir. Çocuklar genel gelişim alanlarının nasıl değişime uğradığını aile içerisindeki bireylerle bir bütün olarak fark etmek ve değerlendirmek çok önemlidir. Aile içerisindeki iletişim süreçleri ve yaşanan krizler çocuk üzerinde etkilidir.

Anne ve babalar, çocuklarıyla ilgilenirken çocukların gelişim aşamalarını bilmelidir ve içinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini tanımalıdır. Özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek için önce kendileri güven geliştirmeli ve çocuklarına güvenmelidir. Çocuğun yaşına uygun potansiyelini fark etmeli ve buna uygun beklenti içerisine girmeleri gerekmektedir. Çocuğu bağımsız bir birey olarak kabul etmek, olumlu ilişki geliştirerek sevgiyle yaklaşmak gerekmektedir. Soyut düzeyde uyarı yerine somut düzeyde eylem temel alınmalıdır. Çocuğun istemi engellenmeden aşırı davranışları anlayışla karşılanmalı ve yumuşak bir biçimde düzeltilmelidir. Çocuğun ihtiyaçları sezilmeli, uygun yanıtlar verilmeli ve hoşgörülü olunmalıdır. Anne ve babalar davranışlarında belirli kararlılık ve devamlılık sağlayarak karşı çıkmadan önce her zaman çocuğun istekleri tam dinlenilmelidir. Çocuğun kendi kendisini denetlemesine ve ahlak gelişimine ortam hazırlanmalıdır. Sorumluluk duygusunu geliştirerek kendi kendilerini disipline eden düşüncelerini rahatça ifade edebilen başkalarının hak ve özgürlüklerine de saygı duyan bireyler olarak yetiştirilmelidir.

Çocuk merkezli aile danışmanlığında çocukların sorunları değerlendirilerek sorunun kaynağına göre bir yaklaşım uygulanmaktadır. Burada aile, okul ve uzman desteği birlikte sağlanarak sorunların çözümlenmesi sağlanır.

Çocuğun gelişim süreci ve yaşanan sorunlar aile içinde bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem içinde yaşananlar çocuk üzerinde birinci derecede etkili olabilmektedir. Etkilere açık olan çocukla ilgili sorunlarda tüm aile sistemini etkileyebilmektedir. Bu nedenle çocukla ilgili sorunları aile sistemiyle birlikte değerlendirmek oldukça yararlıdır.

Çocuk merkezli aile danışmanlığında, aile üyelerinin hepsinin sürece katkısının sağlanması, güçlü ve zayıf yanlarının desteklenmesi, aile içi iletişimin etkili hale getirilmesi ve etkili anne baba becerilerinin artırılması amaçlanır.