Bakıcılara Yönelik Eğitim ve Danışmanlık

Günlük yaşam yoğunluğu ve çalışma saatleri açısından anne ve babalar çocukların bakımı, gözetimi ve eğitimi konusunda desteğe ihtiyaç duymaktadır. Anne ve babalar bebeklerinin bakımı için genellikle ailelerinden ve çevrelerinden destek alıyorken son yıllarda tercih değişmiştir. Bugün pek çok anne ve baba, bebeklerinin bakımı konusunda profesyonel bir destek almaktadır.

Çocuk bakıcısı, çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlama önlemlerini alan, çocuğun yaşına uygun etkinlikleri ev ortamında kendi başına yapan nitelikli kişidir.

Çocuk bakıcısının bazı alanlarda yeterlilik kazanması çocuk bakımı açısından önemlidir. Bu alanlar;
Sağlıklı beslenme konusundaki yeterliliği ve çocuklara da bunu kazandırabilme yetisi,
İlk yardım bilgisi, çocuğun merdivenden düşmesi, açıkta duran ilacı içmesi ya da yerdeki boncuğu ağzına atması gibi tehlikeli durumları yönetme yeterliliği,
Çocuk için acil durumları ve öncelikleri belirleyebilme yeterliliği,
Çocuk eğitimi ve yaklaşımı hakkında yeterlilik,
Planlı ve düzenli günlük yaşam becerilerinin kazandırılması,
Özbakım ihtiyaçlarının karşılanması ve kazandırılması,
Çocuk hastalıklarına karşı nasıl yaklaşılması gerektiği gibi alanları kapsamaktadır.

Bakıcılara Yönelik Eğitim Ve Danışmanlıkta Çalışılan Konular
Çocuk Bakımının Özellikleri ve Görevler
Anne Çocuk Sağlığını Tanımaya Yönelik Etkinlikler
Bireysel Gelişime Yönelik Etkinlikler
Çocuk Hastalıklarının Farkında Olmak
Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımak
Çocukla İletişim Kurma Tekniklerini Kavramak
0-36 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak ve Öz Bakım
36-72 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak ve Öz Bakım
Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Plan Hazırlamak
Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlamak
Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlamak
Oyun Etkinliklerini Hazırlamak
Müzik Etkinliklerini Hazırlamak
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlamak
Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlamak