Anaokulu ve Kreş Danışmanlığı

Anaokulu ve kreşlere yönelik çocukların ruhsal gelişim takipleri yapılmakta, davranış özelliklerini belirlemek amacı ile testler uygulanmakta, sonuçları değerlendirilmektedir. Aile danışmanlığı ve personel hizmet içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Çocukların, psikolojik, sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve bedensel gelişimleri desteklenmektedir.

Anaokulu Ve Kreş Danışmanlığı Çalışılan Konular

Oryantasyon Çalışmaları:
Anaokulu ve kreşe yeni başlayan çocukların ilk haftalarında uyumlarını destek olmak amacıyla oryantasyonları desteklenmektedir.

Bireyi Tanıma Çalışmaları:
Çocuğun içinde yaşadığı aile ortamı ve bulunduğu sosyal grup öğrenciyi tanımak için önemlidir. Bu nedenle, grup içi gözlemleri, öğretmenlerle görüş alışveriş çalışmaları, veli görüşmeleri ve çocuk ile bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli durumlarda ise öğrencinin gelişimini belirlemek ve takip etmek amacıyla test ve envanterler uygulanır.

1. AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
2. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
3. Gessell
4. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
5. Benton Görsel Bellek Testi
6. Peabody Resim Kelime Testi
7. Porteus Labirentleri
8. Frostig
9. Good Enough- Harris İnsan Çizme Testi
10. Cattell 2A ve Cattell 3A

Öğrenci Gözlemi:
Çocukların, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, etkinliklere katılımı, kişilik özellikleri ve gelişimleri değerlendirilmektedir. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler, velilerle yapılan bireysel görüşmelerde ve veli toplantısında değerlendirilir

Çocuk Görüşmeleri:
Çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, aile ve arkadaş algısını belirlenir ve desteklenir.

Ebeveyn Görüşmeleri:
Çocuğun okula başladığı günden itibaren yapılan gözlemler değerlendirilir. Çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları hakkında ebeveynlerle değerlendirme yapılır. Ebeveynin çocuğu ile ilgili sorun yaşadığı alanlarda koordineli şekilde çalışmalar yapılır.

Aile Danışmanlığı:
Ailenin talebi üzerine, anne ve babanın birlikte katıldığı aile içi sorunlar ve çözümlerine dayanan psikolojik destek sağlanır.

Öğretmen Görüşmeleri:
Öğretmenlerimizle bir araya gelip çocukların grup içerisindeki durum ve davranışlarını konu alan görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde, çocukların sorunları ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirirler.

Eğitim ve Seminerler:
Aile, öğretmen ve personele yönelik eğitim ve seminerler düzenlenir.

Makaleler:
Ailelere yönelik çocuk psikolojisi ve eğitimi ile aile içi ilişkiler ve sorunlar gibi konularda yazılar hazırlanır.