Akademik ve Mesleki Danışmanlık

Her bireyin geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir potansiyeli vardır. Meslek seçimi açık ve anlaşılır bir süreçte bu süreçte kişinin özellikleri ile mesleğin gerekleri eleştirilebilir. Kişilik özellikleri ve mesleğin gerekleri arasındaki uyum yakınlaştıkça o meslekte başarılı olma da artar.

Akademik ve kariyer danışmanlığında amaç, bireylerin kendini tanımasına, meslekler, iş olanakları hakkında bilgi edinmesine ve bu iki etmenden elde ettiği bilgileri mantıklı bir şekilde eşleştirebilmesine yardım etmektir. Akademik ve kariyer danışmanlığı sürecinde; analiz – çözümleme, sentez – birleştirme, teşhis – tanı, tahmin – öngörü, psikolojik danışma ve izleme süreci izlenir.

Bir meslek edinme ve sürdürme süreci yaşam boyu devam etmektedir. Bu sürecin sağlıklı yaşanması için her dönemde başarılması gereken akademik ve kariyer gelişim görevleri bulunmaktadır. Akademik ve kariyer süreci gelişimsel bir yaklaşımla ömür boyu sürebilmektedir.

Akademik ve kariyer danışmanlığı hizmetleri, eğitim süreci içinde bireyin kendini ve meslekleri tanıyarak eğitim ve kariyer tercihlerine yönelmesi, bunun yanında iş ve meslek yaşamına uyum, verimi artırma, iş değiştirme, emekliliğe hazırlık gibi açılardan çalışma hayatında da devam eden hizmetlerdir.

Anaokulu Ve İlkokul Dönemi Akademik Ve Kariyer Danışmanlığı
Bu dönemler, çocuğun benlik gelişimi açısından kritik dönemlerdir. Akademik gelişimi destekleyen özgüven gelişimi, özerklik, kendini kabul, benlik tasarımı, girişimcilik, içsel denetimin gelişmesi, çalışma gibi özellikler kazanılması bu dönemin sağlıklı bir şekilde yaşanılmasına bağlıdır. Çocukluk döneminde edinilen algılar, değerler, tutumlar eğitsel ve mesleki sonuçlar oluşturmaktadır. Mesleklerin statüsüne ilişkin yargılar, cinsiyet - meslek ilişkisine ilişkin değer yargılarının bu dönemde oluştuğu ve ilerde bu ön yargıların meslek seçiminde etkili olduğu görülmektedir.

Anaokulu ve İlkokul Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı Çalışılan Konular
Sosyal yaşamda akademik çalışmanın önem ve gereğinin farkına varmak
Okul yaşamı ve çalışmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirmek
Kişisel nitelikleri ile meslekler/işler arasındaki ilişkileri anlamaya başlamak
Meslekleri keşfetme ve tanımak
Boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları geliştirmek
Birlikte iş yapma/işbirliği ve paylaşmayı öğrenmek
Karar verme, amaç belirleme, plan yapma stratejileri geliştirmek

Ortaokul Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı
Bu dönem akademik ve kariyer danışmanlığı çalışmalarının odak noktası, gerçekçi benlik kavramını geliştirmek, akademik gelişimleriyle ilgili uygun dönüt vermek, farklı lise programlarını tanımak, eğitim ve kariyer arasında ilişki kurmak, kariyer gelişimiyle ilgili yeni gelişmeleri takip etmek, karar verme ve plan yapma becerisi kazandırmak, kendini tanıma ve aile ile çatışmaları çözmektir.

Ortaokul Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı Çalışılan Konular
Karar verme ve problem çözme becerilerini öğrenmek
Kendi özellikleri ile eğitim ve kariyer amaçları arasındaki ilişkiyi görmek
Güçlü / zayıf yönlerini ve yeteneklerini fark etmek
Meslekleri yakından tanımak
Cinsiyet ve meslek alanındaki ön yargıları sorgulamak

Lise Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı
Bu dönem, gencin kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirerek eşleştirmeye ve birbirine uydurarak geleceğe ilişkin mesleki kararını oluşturmaya çalıştığı bir dönemdir. Genç, ergenlik döneminin değişimlerini ve uyumunu yaşarken, kimliğini ve kişiliğini bulma krizi içindedir. Bu kriz doğal olarak mesleki kararlar almasında da bir takım güçlükler yaratır.

Lise Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı Çalışılan Konular
Karar verme ve problem çözme becerilerini öğrenmek
Meslekleri incelemek ve mesleki tercihini belirlemek
Çalışma alışkanlıkları ve işbirliği yapma becerilerini geliştirmek
Kişisel ve sosyal becerileri kazanmak
Yaşam tarzı ve boş zaman etkinlikleri ile meslek tercihi ilişkisini kurmak
İş arama ve iş bulma yollarını öğrenmek

Yükseköğretim Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı
Üniversiteler, eğitim sisteminin en yükseğinde ve bireylerin en geniş anlamda topluma yararlı olmak üzere hazırlandıkları kurumlardır. Üniversite gençliği, gençlik kesimi içinde yaş ve gelişim özellikleri dolayısıyla değişime daha açık olması, diğer yandan sosyal, ekonomik ve kültürel yönden toplumun en seçkin grubunu oluşturması ve bu seçkin konumlarının kendi özlerine ilişkin kişisel, kişilerarası ve sosyokültürel farklılıklara, çelişkilere daha duyarlı olmaları nedeniyle akademik ve kariyer danışmanlığına ihtiyaç duymaktadır.

Yükseköğretim Dönemi Akademik ve Kariyer Danışmanlığı Çalışılan Konular
Ekonomik sorunlar
Barınma, kayıt, yurt, kredi, burs
Sağlık
Şehir yaşamına uyum
Arkadaş ilişkileri kurmayla ilgili sorunlar
Üniversite ile ilgili sorunlar
Kişisel sorunlar
Seçilen mesleğe hazırlık
İş bulma