aile-ve-iliski-sorunlari

Aile ve ilişki sorunları, en sağlıklı kişilerde ortaya çıkabilir ve kişiler arasında zorlu, gerginlik veren ve üzüntü oluşturan etkileşimlere yol açabilir.

İdeal aile ortamında, aile üyelerinden her zaman destek beklediğimiz, tam güvendiğimiz, onlardan güç aldığımız, kaygı ve endişelerimizi paylaştığımız, birlikteyken yakın ve rahat hissettiğimiz, düşünce ve duygularımızı rahatça paylaştığımız, sevgi ve kızgınlıklarımızı ifade ettiğimiz kişiler olması beklenmektedir. Bu beklentiyi çok az aile karşılamaktadır. Birçok ailede stres, öfke, yanlış anlamalar, çiftlerden birinin ailesi, karşılanmamış ihtiyaç ve beklentiler ideal aile ortamından uzaklaştırır.

Sorun oluşturan ve sıkıntı veren aile dinamikleri, her aile üyesinin işleyişine büyük ölçüde zarar verecektir. Aile içi gerginlik her bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığını etkileyecek, sosyal ilişkilerini ve günlük yaşam sorumluluklarını yerine getirmede zorluklar oluşturacaktır.

Bir ailede sorunların olduğunu, tekrarlanan aile içi çatışmalar, çocuk ve ergenlerde olumsuz davranış değişikliği, aile üyelerinin ruhsal durumunda dalgalanmalar ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yoluyla anlayabiliriz.

İlişkilerde sıkıntı yaşadığımızda ilişkimize ve kendimize olan güvenimizi kaybetmeye başlarız, bu güvensizlikle birlikte depresyon ya da kaygı yaşayabiliriz.

Bazen gurur, çaresizlik ve ya öfke hissi yardım aramamızı engeller. İlişkilerde çatışma ve tartışmalar sıklıkla bir "suç kültürü" etrafında döner ve genellikle yardıma diğer kişinin ihtiyacı olduğunu düşünürüz.

Bu durum, yalnızca daha fazla çatışmaya yol açar. Bir ilişkide, her iki tarafın da değişiklik yapmak için ortak sorumlulukları vardır.

Aile içinde yaşanan bu sorunlar, aile içindeki herkesin işbirliğiyle aile bağlarını ve etkileşimi güçlendirmek için mükemmel bir fırsata dönüştürülebilir.

Aile ve çift danışmanlığı, aile ve çiftlerin sorunlarını çözmek için bireylerin birlikte çözüm üretmelerine destek olmak için geliştirilmiştir. Danışmanlık süreci genellikle kısadır. Aile içi iletişim tarzlarının yanında aile sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak bireysel sorunları da çözümlemeye çalışır.

Aile ve çift danışmanı, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlama, daha etkili iletişim kurma ve sağlıksız aile kalıplarını değiştirerek sağlıklı hale getirebilmek için aile üyeleriyle birlikte çalışır. Seanslarda ailenin sorunlarını çözmek ve birlikte hareket edebilmelerini sağlamak için bütün aile üyeleriyle görüşmeler sağlanabileceği gibi bireysel seanslarda yapılabilir.

Çiftler ve bireyler için psikolojik danışma, ilişkide olanların yanlış davranış ve iletişim biçimlerini anlamalarını ve farklılıklarla baş etmenin alternatif yollarını bulmalarına yardımcı olabilir. Aile ve çift danışmanlığında psikolog desteğiyle sizlerleyiz.